Kỹ Thuật

các kỹ thuật về trồng cây xyz, bón phân, ủ phân, tiêu chuẩn kỹ thuật ( ogranic, vietgap.. ), nhuộm hoa. Mang tích học hàm sâu sắc.

0964.309.373
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon