Phân bón sinh học ( humic )

Phân loại hoạt chất kích thích sinh học

1 Hoạt chất kích thích sinh học là gì

Hiệp hội các nhà chức trách kiểm soát thực phẩm Mỹ AAPFCO cho rằng: “Bất kỳ chất hoặc hợp chất nào khác ngoài chất dinh dưỡng chính, thứ cấp và vi sinh vật có thể được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học để mang lại lợi ích cho một hoặc nhiều loài thực vật, khi được áp dụng ngoại sinh cho cây hoặc đất”.


Hiệp hội hoạt chất kích thích sinh học châu Âu (EBIC) định nghĩa hoạt chất kích thích sinh học như sau: “Hoạt chất kích thích sinh học chứa các chất và hoặc vi sinh vật có chức năng khi áp dụng cho thực vật hoặc vùng rễ là kích thích quá trình tự nhiên để tăng cường hấp thu dinh dưỡng, hiệu quả dinh dưỡng, khả năng chịu stress phi sinh học và chất lượng cây trồng.”

2 Phân loại chất kích thích sinh học


2.1 Axit humic và axit fulvic.

2.2 Thủy phân protein và các dạng đạm khác.
2.3 Chiết xuất rong biển và thực vật.
2.4 Chitosan và các loại polimer sinh học khác.
2.5 Các dạng hợp chất vô cơ (như các nguyên tố có lợi).
2.6 Nấm có lợi.
2.7 Vi khuẩn có lợi (như: nhóm vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng
thực vật (PGPR)).

Sẽ có các bài viết chuyên sâu về từng chất

3 Đặc điểm chung chất kích thích sinh học

– Bản chất của hoạt chất kích thích sinh học không hạn chế, rất đa dạng.
– Các chức năng sinh lý rất đa dạng.
– Các tác động khoa học đã chứng minh của tất cả hoạt chất kích thích
sinh học hội tụ đến ít nhất một hoặc một số chức năng nông nghiệp
– Lợi ích kinh tế và môi trường.
Sự hiểu biết của chúng ta về các hoạt chất kích thích sinh học và tác dụng
của chúng đã được mở rộng với tốc độ đáng kể. Vai trò của hoạt chất kích thích
sinh học, đặc biệt liên quan đến tăng cường tăng trưởng và khả năng dinh dưỡng,
đã được xem xét (du Jardin [1, 4–6]). Những đánh giá này tập trung vào thúc đẩy
tăng trưởng thực vật và stress sinh học giúp giải quyết toàn diện những gì được
biết về chất sinh học làm giảm tác động của stress phi sinh học

4 Ứng dụng cho nông nghiệp

Theo EBIC, các chất phân hủy sinh học phân biệt chúng với các nguyên liệu
đầu vào truyền thống theo hai cách chính. Đó là bổ sung cho dinh dưỡng cây
trồng và bảo vệ cây trồng:
• Hoạt chất kích thích sinh học hoạt động thông qua các cơ chế khác nhau so
với phân bón, bất kể sự có mặt của các chất dinh dưỡng trong sản phẩm.
• Chúng khác với các sản phẩm bảo vệ thực vật vì chúng chỉ hoạt động trên
sức sống của thực vật và không có bất kỳ hành động trực tiếp nào chống lại sâu
bệnh hoặc bệnh tật. ( câu nói này cần kiểm nghiệm )
Hơn nữa: ” Hoạt chất kích thích sinh học nông nghiệp bao gồm các công
thức đa dạng của các hợp chất, chất và vi sinh vật được áp dụng cho thực vật hoặc
đất để cải thiện sức sống cây trồng, năng suất, chất lượng và khả năng chịu áp lực
phi sinh học.
• Cải thiện hiệu quả của sự trao đổi chất của cây trồng để tăng sản lượng và
nâng cao chất lượng cây trồng
• Tăng khả năng chịu đựng và phục hồi của cây trồng từ stress phi sinh học
• Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đồng hóa chất dinh dưỡng, chuyển hóa và
sử dụng
• Tăng cường các chất lượng của sản phẩm, bao gồm hàm lượng đường, màu
sắc, hạt giống trái cây, …
• Tăng hiệu quả sử dụng nước cho thực vật
• Tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng đất, đặc biệt tạo môi trường cho
sự phát triển của vi sinh vật có lợi đất “

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*